Jens Ramsing, pianist og organist

 


Forside
Cd-indspilninger
Kompositioner
Om forlagene
Om indstuderingsteknik
Om ny dansk klavermusik
Om Debussy, Ravel og Musorgskij
Om nye salmemelodier
Danskerne skal lære det hele forfra

10 år med nye salmemelodier

Fornyelse af gudstjenestemusikken – Hvordan? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Aktiviteter
Links


tilbage


Fornyelse af gudstjenestemusikken – Hvordan? Hvorfor? Hvorfor ikke?


Kirkemusikkens dag torsdag den 27. oktober 2016 i Sct. Clemens Kirke, Randers.

For alle organister i Aarhus Stift.

 

Jens Ramsing, Christian Præstholm og Hans Dammeyer.

 

 

 

Oplæg ved Jens Ramsing:

 

 

 

 

Gudstjenestemusikken må naturligvis forny sig – sammen med alle de andre fornyelser, der kommer til, hvis Folkekirken skal overleve. Organiststanden vil heller ikke overleve, hvis vi ikke ser den rytmiske musik lige i øjnene og erkender dens eksistens og berettigelse. For det er jo den, det handler om. Indenfor den klassiske tradition har vi længe været dygtige til at forny os. Der er skrevet et utal af gode nye salmemelodier - og orgelkoraler, som vi kan glæde os til at høre senere på dagen – og meget andet.

Men vi er nødt til at se på rammerne for vores arbejde – før, nu og i fremtiden. Vi lever ikke på en øde ø – ikke mere, i hvert fald. Og rammerne er i meget høj grad bestemmende for musikken.

Jeg lover dog, at det ikke kun kommer til at handle om politik. Undervejs og især til sidst skal jeg nok komme ind på selve musikken.

Inden da sætter jeg sagerne på spidsen. Der står de som bekendt så godt.

Jeg har ved flere lejligheder kritiseret vores fagforening, DOKS. Og jeg kan lige så godt vedgå, at det også vil ske ved denne lejlighed. DOKS er imidlertid os alle sammen, så det er også en kritik af os selv – og ikke mindst tidligere organistgenerationer. Og jeg glemmer ikke vores venner, PO’erne. Kirkemusikere hedder de i dag. Dem nævner jeg ikke specifikt, for alt, hvad jeg i det følgende behandler, gælder os alle. Vi virker under de samme rammer. Det bliver for omstændeligt, hvis jeg hele tiden skal referere til detaljer, der kan være lidt forskellige for de to grupper. Så er det sagt.

 

Til sagen: Vi vil fremover se en gennemdemokratiseret Folkekirke, der har andre og nye forventninger til os, - og nu også har magt til at søge dem indfriet.

Har Folkekirken da ikke altid været demokratisk? Jo, og nej. Der har selvfølgelig altid været nogenlunde demokratisk valgte menighedsråd, men der har ikke været tradition for, at de blandede sig i den daglige drift helt ned i detaljer – herunder altså også kirkemusikken – i en grad som vi nu ser. De har heller ikke haft mulighed for det. Lad os kaste et lille tilbageblik på de sidste 40 år:

 

Højmessen: Tidligere lå gudstjenesteordningerne – med få varianter – nogenlunde fast landet over. De daværende præster var uddannede i den klassiske liturgi, som egentlig ikke var til diskussion. Desuden lyttede man til præsterne i menighedsrådet. Så afvigelser fra den klassiske liturgi forekom kun meget begrænset. Og afvigelser skulle godkendes af biskopperne. Det skal de formelt stadig – men i realiteten kan næsten alt tillades i dag. I dag findes der præster, der foretrækker at sige ”Hej, venner! Dejligt at se jer her i Sct. Clemens kirke. Skal vi folde poterne og be’ til Gud” i stedet for ”Herren være med jer” osv. Den gik ikke uden videre tidligere, hvor der i øvrigt mellem præst og organist var udpræget konsensus omkring højmessens form (den, som Lars Sardemann kalder den renskurede højmesse).

Menighedsrådene havde kun begrænset indflydelse.

 

Organisterne: De forlod konservatorierne med den klassiske kirkemusik og de høje idealer i bagagen. Efterhånden fik DOKS med Ulrik Teuber og Aksel Madsen i spidsen gennemført vilkår for organiststanden, som var hidtil usete. Og det blev ved: Høj uddannelse og flere virkeområder – koncerter og korledelse - førte til flere fuldtidsstillinger. Samtidig var stillingerne - og stillingsindholdet - beskyttede af de aftaler, som DOKS med held og dygtighed indgik med Kirkeministeriet, og som var ufravigelige indtil 2010.

Menighedsrådene havde altså kun begrænset indflydelse på hvilken type organist, de kunne ansætte. 

 

Den musikalske smag: Det var den, der udgik fra konservatoriets lærere og fra Samfundet Dansk Kirkesang. Det var for det meste de samme mennesker. Musikken var nordtysk barok, og hvad der kunne synges på en melodi af Laub, blev sunget. I mine unge dage stod der respekt om den forhærdede laubianer, der nægtede at spille ”Nu falmer skoven” på Nebelongs melodi. Det kan vi grine af i dag. Men sådan var det. Og den rytmiske musik ville man intet have med at gøre. Knap nok romantisk musik.

”Du, som har tændt millioner af stjerner” ville være blevet udskammet, og ”Uberørt af byens travlhed” bandlyst.

Menighedsrådene havde altså kun begrænset indflydelse på musik og melodier.

 

Kirkens instrumentarium: Flere og flere kirker fik fine orgler – orgelbevægelsesorgler. Og P.G. Andersen havde kronede dage. Fint nok, men selv de mindste landsbykirker fik små orgelbevægelsesorgler, der kunne jage rotterne ud og ødelægge menigmands forhold til orgelmusik. Alt sammen godkendt af statens orgelkonsulent, der tidligere havde reel magt. For at begrænse menighedsrådenes indflydelse.

 

Den musikalske smag udenfor kirken var også topstyret på et område, som er aktuelt for dagens tema: Den ny kompositionsmusik. Efter 2. verdenskrig blev ny musik en genre, der helt overgav sig til Darmstadts krav om ”Nie erhörte Klänge”. Dansk Komponistforening og konservatoriernes lærere i komposition – det var for det meste de samme personer – satte dagsordenen. Under dette tyranni blev der skabt både mesterværker og nonsensværker. Under alle omstændigheder fik man jaget den sidste uskyldige koncertgænger langt væk. Man skrev musik for hinanden. Og sad der en organist og nørklede med orgelkoraler, som jo var tiltænkt gudstjenesten, hvor der kommer ganske almindelige mennesker uden særlige forudsætninger, blev det afvist med betegnelsen: organistmusik. Det var noget nær det ringeste, man kunne forestille sig, hvis man var ”rigtig” komponist.

 

Men tilbage til menighedsrådene. Selv om de nok var demokratisk valgte, havde de gennem 40 år praktisk talt ingen indflydelse på hverken højmessens udformning, valg af organisttype, musikken eller kirkens instrumentarium.

Når man dertil lægger, at folk i samme periode i accelererende grad er blevet fremmedgjorte overfor kirken, dens liturgi og musik, kan man sige sig selv, at der vil ophobes et vældigt pres - et krav om store forandringer, hvis institutionen skal overleve.

Og hvad vi som organister oplever er kun en følgevirkning af den demokratisering, der foregår – både fra oven og fra neden.

Nedefra har menighedsrådene tiltaget sig den magt, de ikke havde før. Og ovenfra – fra biskopper og minister – ser vi en udpræget trang til, ja, det er vel nærmest et krav, at imødekomme mennesker i stedet for at opdrage. Vi skal være en servicekirke, der indretter sig helt på moderne menneskers vilkår - og dermed også en kirke, der helt indretter sig på moderne menneskers musikalske smag.

 

Der har altid floreret mange fordomme om organister: Organister kan ikke spille rytmiske salmer. Organister interesserer sig kun for Bach og Buxtehude. Organister kan ikke spille klaver. Organister gider ikke transponere salmerne ned, osv., osv.

Men de dage er jo forbi.

Den sidste forstokkede organist er gået på pension, og der har aldrig før været så mange dygtige og alsidige organister som i dag. Vi har for længst vristet os fri af tidligere tiders spændetrøjer og spiller både koncerter og de salmemelodier, som folk ønsker, – alt sammen på højt plan og uden at kny.

Orgellandskabet er ikke længere domineret af orgelbevægelsesorgler. Alle har erkendt, at der står for mange skrige-orgler i de små kirker. Desuden er det efterhånden undtagelsen, at kirken ikke råder over et flygel, som kirkens organist trakterer behændigt, når der er behov for det. 

 

Og i dag anerkendes komponerende organister faktisk. Vi lever i en musikalsk guldalder, hvor vi, som Bent Sørensen siger, igen kan komponere, som man vil. Eller som Arnold Schönberg forudsagde: ”Fremover vil der blive skrevet masser af musik i C-dur. Jeg har bare anvist en alternativ vej.”

Der bliver skrevet flere orgelkoraler end nogensinde før. I alle stilarter. Ikke mindst i Randers.

Så på baggrund af alt det positive, der er sket, er det derfor bemærkelsesværdigt, at det er nu, hvor organisterne er dygtigere, mere alsidige, mindre forstokkede, mere smidige og for alvor deres løn værd, at faget er under pres.

Lønnen er stagnerende, og mange udsættes for tidsregistrering. Forberedelses- og øvetid respekteres ikke, og vi ser alt for mange stillingsopslag med urealistisk lave timetal. Endelig har man fjernet det akademiske uddannelseskrav til stillingerne, bortset fra domkirker og enkelte andre kirker.

 

Men Folkekirken er under forandring, og vi må spørge os selv, om vi er uddannede til en anden kirke end den, der er på vej. Er de musikalske forventninger nogle andre end dem, vi brænder for at indfri?

Ja, der er ingen tvivl om, at DOKS og konservatorierne har været alt for langsomme i optrækket mht. til en fornyelse af uddannelsen - konservatoriernes eneste kompetencegivende! Hvor er samarbejdet med det rytmiske konservatorium? Hvor er musikpædagogikken?

Havde man været langt tidligere ude med en fornyelse og modernisering af vores uddannelse – og efteruddannelse - havde der nok stået mere respekt om standen.

Derfor tror jeg, at vi skal vænne os til, at det kun var organister i min og den forrige generation, der kunne leve et godt og nogenlunde vellønnet og respekteret liv som organister, ansat i en tryg Folkekirke med faste lønrammer og tjenestemandspension og, ikke mindst, klart definerede arbejdsopgaver. Oven i købet med retten til at opdrage på folk. Den tid kommer aldrig igen.

 

Men når de trygge ansættelsesvilkår gradvist forsvinder, er det jo ikke kun på grund af traditionstabet, moderniseringen og demokratiseringen af kirken. Og på grund af en passiv og visionsløs fagforening. Alt er ikke DOKS’ skyld.

Vi må erkende, at det også er på grund af de generelle forandringer, der har medført en skærpet opfattelse af synet på velfærdssamfundet. Alle offentligt ansatte har måttet lægge ryg til omfattende effektiviseringer, dvs. nedskæringer. Hvad der fra 1970 og til 2010 var givet, er nu langt fra givet. De sidste 40 år har været en parentes i historien. Selv langt ind i Socialdemokratiet og SF har man erkendt, at den offentlige sektor må slankes, hvis der fortsat skal eksistere noget, vi i en globaliseret og konkurrencepræget verden kan kalde et nordisk velfærdssamfund, der har råd til ordentlig offentlig syge- og ældrepleje, skoler og uddannelsesinstitutioner – og en anstændig indvandringspolitik.

 

Men djøfiseringen rammer organister særligt hårdt, fordi der ingen viden er om dette uendeligt lille fagområde. Det er både vores egen og vores fagforenings skyld.

Jeg har ved flere lejligheder givet udtryk for, at jeg synes, at DOKS har sovet i timen. Fx har jeg påtalt, at fagforeningens navn var uforståeligt, og at betegnelsen for vores stand var forældet. Ingen ved jo i dag, hvad en organist bestiller – ud over at spille i kirken om søndagen. Intet i vores stillingsbetegnelse antyder de mange gøremål, som vi er specialister i, og som vores arbejdsuge er præget af.

Til min gymnasieklasses rørende 25 års jubilæum berettede hver enkelt – som det er tradition – om sit liv, sin familie og børn og – ikke mindst – om sit arbejde. Da det blev min tur, brød en af mine kvindelige kammerater, der selv var blevet folkeskolelærer, nærmest sammen, da hun hørte, hvad jeg lavede: ”Jamen Jens! Organist! Det kan du da ikke leve af”. Da jeg svarede, at det gik okay, spurgte hun, hvad jeg tjente. Da hun hørte det, blev hun vred!

 

Vi er en forsvindende lille faggruppe, som folk intet aner om. Når djøfiseringen rammer vores fag ekstra hårdt, er det fordi man (også mange menighedsråd) er uvidende om vores kompetencer og uvidende om den vifte af gøremål, der præger vores arbejde – og især uvidende om forberedelsestiden. Man tror, man kan vurdere vores værd ved at tælle timer. Oven i købet med DOKS’ velsignelse. Man spørger ikke om kvaliteten af det, vi bedriver. Man bedømmer da ikke et kunstværks værdi – eller for den sags skyld alt muligt andet – ud fra antallet af timer, som ophavsmanden har lagt i det. Man anerkender dog i så mange andre sammenhænge, at der er specialister, og at der er noget, der har kvalitet.

 

Og så er der for resten en ting, som nogle musikere har glemt, og som jeg er nødt til at sige: Musikerfaget har altid været et lavstatus-fag. Det er alt for mange musikere ikke bevidste om. Vi, der har været så heldige at virke som musikere fra 1970 til 2010 – i Julius Bomholts forkælede Danmark, i den historiske parentes, lever i vores egen drømmeverden og overvurderer konstant den brede befolknings musikalske indsigt.

Mozart var bevidst om publikums musikalske forudsætninger. Også Beethoven var sig bevidst, hvad publikum kunne kapere.

Mozart og Beethoven ville også opdrage folk. Men de kendte den rette medicinering og dosis. Og de fratog dem ikke retten til at blive underholdt. Til sidst gav Beethoven dog pokker i, hvad folk mente. Jeg tænker på de sidste klaversonater og de gale kvartetter. Gud ske lov for dem. Men det var ikke musik, der faldt i det daværende brede publikums smag.

Det skal vi tage ved lære af. For musikeren er det et grundvilkår, at den brede befolknings musikalske indsigt og forståelse er såre begrænset. Derfor vil musikerfaget altid være et lavstatus-fag.

Det vil altid være den almindelige mening, at arbejdet som musiker ikke er ”rigtigt” arbejde. Vi skal være taknemmelige over at være født med særlige evner, og i øvrigt må det være dejligt at kunne kombinere arbejde og hobby. I den brede befolknings øjne er vi derfor sat til at underholde. De, der betaler, bestemmer musikken.

Den, der har forstået det helt ind i marven, kan med flid, snilde og kløgt få et langt, lykkeligt og også indbringende liv som musiker.

 

Vi kæmper altså som musikere en evig kamp for vores løn- og ansættelsesvilkår. Og vi kan med rette sige mange grimme ting om New Public Management og djøfiseringen. Dog er jeg fra højeste fagkundskabs side blevet belært om, at NPM i sig selv kan være en nyttig tænkning, men at det snarere er forvaltningen af idéen, man med rette kan tale grimt om. Så lad os gøre det. For under det usympatiske ledelsessyn, som ofte dækker sig ind under NPM, gemmer sig også et folkeligt oprør mod det elitære. Vi skal ikke komme med vores fine musik og opdrage på folk.

Det er jo også uholdbart, hvis alle vore kvalifikationer og kirkemusikalske ambitioner ikke efterspørges. Hvis de slet ikke registreres! Det er selvfølgelig rivende galt, hvis det kun er os selv og nogle få andre, der kan få øje på traditionen og dens værdi.

Der findes endnu kirkegængere og præster, der sætter stor pris på vore bestræbelser. Men kan vi med rimelighed forvente en akademisk løn for vores arbejde, hvis dette i bund og grund ikke efterspørges af flertallet – flertallet af kirkegængere og præster?

Hvis DOKS og konservatorierne havde været mere fremsynede, kunne det have afbødet de værste følgevirkninger for vores ansættelsesforhold. Kvalitet har det med at overleve.

 

Men nu er udviklingen næppe til at stoppe.

Vil kirken da blive udelukkende en omsorgs- og terapikirke?

Er vi uddannede til en kirke, der ikke længere eksisterer?

Er der ikke længere brug for konservatorieuddannede organister med kirkemusikalske og liturgiske ambitioner? Er det sådan som dr. theol. Carsten Breengaard retorisk spurgte i KD’s kronik Bim, bam, busse, Folkekirken: ”Hvorfor skal jeg være dummere, når jeg går ud, end da jeg gik ind”?

Er der ikke brug for orgelspil og korledelse, koncerter og gudstjenestespil baseret på gamle dyder med fornemme forspil, melodispil, rytmiske overgange mellem vers, smagfulde omharmoniseringer på rette tid og sted og præludier, postludier og motetter af de bedste komponister, omhyggeligt valgt efter søndagen i kirkeåret, alternativt endda somme tider af egen eller dygtige kollegers avl?

Jo - jeg ikke pessimist på den klassiske musiks vegne. Godt nok opgav DR Underholdningsorkestret – det var sørgeligt. Men det klarer sig dog endnu. Og der har aldrig tidligere været så frodigt et musikliv og så mange spillesteder. Hver egn i landet har sin klassiske musikfestival, og kirkerne bugner af klassiske koncerter.

Jeg er heller ikke pessimist på den klassiske kirkemusiks vegne som sådan, men på organiststandens vegne. Den klassiske kirkemusik skal nok klare sig.

 

Traditionstabet er selvfølgelig et faktum. 68’erne kasserede i oprøret mod autoriteterne nærmest hele vores kulturarv. Det har givet Svend Brinkman stof til eftertanke. For i dag ser vi de forkælede 68’eres børnebørn i privatskoler. Selv sørgede de for god uddannelse, høj status og kulturel dannelse, også til deres børn (kvalitet har det med at overleve). Ideologierne og idealerne var, som Hanne Reintoft så udmærket har efterrationaliseret, mere møntet på ”de andre” – på masserne.

Folkekirken er – som resten af samfundet – i fare for at knække over på midten. De veluddannede og vellønnede akademikeres sogne på den ene side – og Udkants- og Underdanmarks sogne på den anden.

I fremtiden vil der fortsat være kirker med stor liturgi, forkyndelse, orgel- og kormusik på højt plan. Det vil bare ikke være det almindelige, men forbeholdt domkirker og større prestigekirker – og sogne med resursestærke og veluddannede mennesker. Der er jo også en god portion snobberi forbundet med klassisk musik.

 

Så der vil fortsat være arbejde til konservatorieuddannede organister. Bare ikke nær så mange som i dag. Og organisterne i de musikalsk ambitiøse kirker vil på et frit organistmarked være feterede og få mulighed for at forhandle sig frem til endnu bedre lønninger end i dag. Et menighedsråd bemandet med jurister, læger, gymnasielærere og succesrige forretningsfolk bliver ikke chokerede over vores løn. Det skulle da lige være over, at den ikke er højere.

Og så kan man frygte, at organisterne ved de øvrige kirker, de fleste - kirker med en mere social profil - kan se frem til en ny tid, eller rettere en normaliseret tid med deltidsstillinger og jævne lønninger. Et menighedsråd bemandet med pensionerede folkeskolelærere, sosu-assistenter og førtidspensionister har et andet syn på organistlønnen.

Man kan forvente, at man foretrækker en deltidsansat organist og supplerer med frivillige, som kan lede et kirkeband, folk, der kan forestå babysalmesang og gospelkor osv. - at man, hvis man vil høre orgel- og kormusik på højt plan, må gå i domkirken eller i den nærmeste prestigekirke.

 

At det sociale vil spille en større og større rolle for Folkekirken er hævet over enhver tvivl. Den gennemdemokratiserede kirke vil blive en omsorgskirke. Men er der ikke kvalitet i omsorgskirken, hvis vi løfter blikket lidt og ser bort fra vore egne kirkemusikalske særinteresser? Jo, og det er vores store udfordring. Ligesom Folkekirkens feminisering er en udfordring. Feminiseringen af arbejdsmarkedet i det hele taget har været et stort fremskridt. Kvinder er klogere end mænd. Deres samarbejdsevner er smidigere, og de er bedre til at sige fra, før uoverensstemmelser udvikler sig til konflikter. Mænd er ambitiøse – men på egne vegne. Kvinder er bedre til at være ambitiøse på fleres vegne - på arbejdspladsens vegne. Der sker desværre bare ofte det, at faget mister status i takt med at det bliver et kvindefag – sådan som det er sket for præstestanden.

Også organistfaget vil i stigende grad blive et kvindefag. Undskyld mig: Kvinder er bare bedre til babysalmesang, børnekor og minikonfirmander - de dele af vores fag, som har lavest status, fordi DOKS og konservatorierne aldrig vågnede op under 40 års kirkeministeriel beskyttelse.

I det hele taget har organistens vigtige rolle som musikpædagog og formidler været undervurderet. Her er der noget at rette op på.

 

Tilbage til dagens emne:

Selvfølgelig skal vi som organister kunne mestre den rytmiske musik – og kunne rumme den liturgisk. Selvfølgelig skal fornyelsen komme herfra. Vi skal betragte den rytmiske musik som en stilart, der skal føjes til alle de andre stilarter, vi behersker. Vi skal ikke betragte den rytmiske musik som noget, vi modvilligt spiller for at tilgodese folket eller den dårlige smag i omsorgskirken. Vi skal tage den til os.

Men problemet er, som jeg allerede har påpeget, at to organistgenerationer banede vejen for den dårlige smag ved at frarøve menigheden de salmemelodier, der havde en jævn og folkelig appel (Nebelong, Hoffman, Nutzhorn m. fl). En elitær holdning fra en generation, der måske dybest set ikke havde så meget at have det elitære i. En organistgeneration der snarere var lydig overfor de autoriteter, der havde skaffet den levebrød, end egentlig dygtig. Og i hvert fald ikke selvstændig.

Derfor er pendulet svinget over i den modsatte side. Tryk avler modtryk. Men jeg ser naturligvis ikke den rytmiske genre som et problem.

Jeg frygter mere, at der i en ny feel good-kirke vil udvikle sig en særlig udvandet og ligegyldig kirkepop-stil, hvor fællessangen ikke spiller nogen større rolle.

Jeg frygter en underholdningskirke og en hyggekirke med tandløse salmer og sange i et broget udvalg.

Jeg frygter, at den sidste ”autoriserede” salme- og koralbog er udgivet - at fællessangen vil dø ud og være erstattet af harmløse musikalske indslag i et ligeså broget udvalg af stilarter.

Jeg frygter rockmusikere, der er blevet ”hellige” og gerne vil behage.

Jeg frygter ikke rockmusik!

 

Jeg har tidligere givet udtryk for, at jeg mener, at blå toner og synkoper trives bedst i hænderne på en solist – og mindre godt i fællessangen. Det har undret mig, at den rytmiske lejr kastede sig over salmesangen. Her synes jeg, den er problematisk. Rytmisk sang er en sologenre. Det, der gør jazz, rock osv. interessant, er de ting, hvorpå man må gå på kompromis ved fællessang.

Jeg har også sagt, at det er min personlige opfattelse, at nogle af de rytmiske salmer er barnagtige. Det sidste har intet med genren at gøre, men opfattelsen af højmessens udtryk - højtideligheden, lødigheden og alvoren. Rytmisk salmesang har et attitudeproblem. Vi forbinder de rytmiske genrer med andre tekster.

Men som musikalske indslag, præ- og post, meditationsmomenter eller hvad ved jeg, kunne jeg da sagtens se for mig rytmisk musik som en meningsfuld genreudvidelse – ved siden af barok, romantik, ny musik og alt det imellem.

 

Nuvel! Vi må udvise selvstændighed og tage diskussionerne. Derfor hurra for initiativer som denne dag. Selvstændigheden, den sunde musikalske dømmekraft, er truet, når folk klumper sig sammen i menigheder som Samfundet Dansk Kirkesang, Dansk Komponistforening – og FRIK.

Den rytmiske kirkemusik har været undertrykt og afvist i alt for mange år – på konservatoriernes organistuddannelse og i vores selvforståelse som organister. Derfor kommer den brasende nu i et væld af udtryk og konstellationer. Herligt! Djævelen skal ikke have alle de gode melodier for sig selv, som Luther sagde. Men først når den rytmiske kirkemusik har været gennem historiens filter, vil den finde sin naturlige plads og sine naturlige udtryksformer. Denne filtrering har 40 års tornerosesøvn forhindret. 

 

Hvis ikke det går helt galt, - hvis ikke Folkekirken lukker og slukker og den sidste anstændige organiststilling forsvinder fra arbejdsmarkedet, får fremtidens organist et hårdt liv med at dygtiggøre sig indenfor den rytmiske musik. Den rytmiske musik skal løftes op og tænkes ind i den kirkemusikalske tradition. Den skal udføres af professionelle og ikke overlades til frivillige. Det arbejder mange – blandt andet i dette sogn - hårdt på allerede. Det har jeg respekt for. Og fremtidens organist får også et hårdt liv med at dygtiggøre sig som musikpædagog og formidler. Ellers ender organisten som musikalsk sognemedhjælper.

 

Når jeg siger, at musikerfaget er et lavstatusfag, er det en konstatering. Det er naturligvis ikke noget, jeg mener. Jeg mener, at musikerfaget er verdens bedste og mest respektable. Luther sagde, at blandt alle kunstarter er musikken den ædleste.

Derfor ville jeg ønske, at man kunne garantere fremtidens organister gode lønninger og gode arbejdsforhold. Det ser dog ikke lyst ud, og jeg er bekymret. Men lad os nu se, hvor galt det går.

Tak for jeres opmærksomhed.

 

Hvis der er tid til en diskussion, kunne vi spørge os selv, om der er noget galt med den nye folkekirkes identitet – og give de gængse svar:

Er der noget galt med servicekirken?

Nej. Når folk betaler kirkeskat, er det vel rimeligt, at vi servicerer dem, når de har brug for os. Barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse, juleaften, foredrag, møder, koncerter og andre kulturtilbud.

Med omsorgskirken?

Nej. Hvis ikke kirken skulle udvise omsorg, hvad skulle den så? Det er vel god kristendom at udvise omsorg.

Feel-good-kirken?

Nej. Hvorfor skulle det ikke være rart at komme i kirken. Ønsker vi en feel-bad-kirke?

Underholdningskirken?

Nej. Præster og organister er måske for dårlige til at sælge varen.

Hyggekirken?

Nej. Det moderne menneske, ikke mindst den moderne børnefamilie, har travlt. Hvis det endelig lykkes os at lokke dem i kirke, skal vi også tillade dem at hygge sig.

 

Men hvis vi nu erstatter ordet kirke med musik, altså: Servicemusik?Omsorgsmusik? - Feel-good-musik?Underholdningsmusik?Hyggemusik? - hvad svarer vi så?