Jens Ramsing, pianist og organist

 


Forside
Cd-indspilninger
Kompositioner
Om forlagene
Om indstuderingsteknik
Om ny dansk klavermusik
Om Debussy, Ravel og Musorgskij
Om nye salmemelodier
Danskerne skal lære det hele forfra

10 år med nye salmemelodier

Fornyelse af gudstjenestemusikken – Hvordan? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Aktiviteter
Links


tilbage


Danskerne skal lære det hele forfra

Artikel til kristendom.dk, august 2010

 

 

 

 

- klassisk musik og salmesang

At man nu nedlægger den eneste radiokanal, der spiller klassisk musik, er desværre kun en naturlig følge af den kulturelle ulykke, der indtraf for mange år siden, da den klassiske musik blev udrenset i sang- og musikundervisningen i folkeskolen og gymnasiet. Udrensningen blev sat i gang med de omfattende reformer i 70’erne. Det var dengang den gode Erik Clausen i det daværende monopolfjernsyn vrængede første linie af en af Ingemanns morgensange og derefter sagde, at ”sådan noget kan man sgu’ da ikke lade unge mennesker synge”. Den udtalelse har han forhåbentlig fortrudt mange gange siden da.

Desværre er kampen mod den seriøse musik nu også rykket ind i folkekirken. Den har været ført an af en tidligere biskop og en tidligere kirkeminister, der begge tilhører den generation, der gennemførte de før omtalte – og for musikken – så fatale skolereformer. De ville modernisere kirken med rocksalmer, men er selv gammeldags. De vil selvfølgelig kirken det bedste, men ved ikke, hvad de taler om, når de langer ud efter ”professionaliseringen af kirkesangen”. Hvad bliver det næste? Et korstog mod professionaliseringen af forkyndelsen? Man skulle hellere interessere sig for at professionalisere musikundervisningen i folkeskolen.

En seriøs musikundervisning, der også omfatter vores bedste danske sange og salmer, sparker mange døre ind til den klassiske musik. Men i dag er klassisk musik lukket land for de fleste. Dog findes der et resursestærkt mindretal, der med den største selvfølge går til rockkoncert den ene dag og klassisk koncert den næste. De har modtaget seriøs musikundervisning. Det er moderne blandt oplyste forældre at lade børnene gå i musikskole og synge i kirkekor. De mange kirkekor har i årevis været leverandører af vitaminer til unge mennesker, der lider af musikalsk underernæring.

Kære Jan Lindhart, Bertel Haarder og Erik Clausen, lyt til den herboende iraner, universitetslektor Mehdi Muzaffari, der siger: ”Den klassiske musik er noget af det bedste, Europa har givet verden”.

Det er vanskeligt at argumentere mod letkøbte holdninger til kirkemusik og salmesang uden at blive musikfaglig. Musikfaglige argumenter er ikke nær så sexede som avisoverskrifter i agurketiden, ”Orgelmusik for tomme kirker” og den slags pjat. Men med fare for at miste læsere skal forsøget alligevel gøres:

Det tyvende århundredes musik delte sig groft sagt i to: Den rytmiske musik og den moderne kompositionsmusik. Begge genrer er aldeles uegnede som musikalsk fundament for fællessang.
Den rytmiske musik er en solistisk genre, hvor især tre elementer blokerer for naturlig fælles sangudøvelse: 1) synkoperne, som ingen kan blive enige om, 2) de blå toner, som kun solister kan ramme naturligt, og 3) tempoet, der altid må sættes ned af hensyn til afviklingen af de mange ord, som en salmetekst nu en gang består af. Hvis man ser stort på disse elementer, er der ikke megen god jazz eller rock tilbage.

Musik taler som bekendt både til hjernen og til hjertet – og til underlivet. Den rytmiske musik især til det sidste, og hurra for det. Men gudstjenesten skal vel ikke konkurrere med diskoteket, eller har jeg misforstået noget?
Nu har vi jo også – af rent afsyngningstekniske grunde – fjernet ”underlivet” fra musikken, altså synkoperne, de blå toner og det tempomæssige ”drive”. Hvad der så står tilbage er ikke værd at tale om. Højst noget, der kunne minde om en hæderlig popmelodi. Den kunne måske også gå an, hvis ikke vi så løb ind i endnu et problem: afviklingen af salmetekstens ofte mange vers.
Den velfungerende popsang har typisk tre vers (alle med et simpelt og frejdigt omkvæd): først to vers, derefter et instrumentalt mellemspil efterfulgt af sidste vers og et lille efterspil. Det er slagerens trygge form. Popmelodien tåler ikke flere vers. Som ledsager til en salmetekst bliver den hurtigt slidt op, og tonesproget står i skrigende kontrast til det budskab, som en salmetekst sædvanligvis formidler.

Så er der den moderne kompositionsmusik. Hvis meningen med en salmemelodi er, at alle mennesker skal kunne synge med, er det absurd at komponere melodier i et modernistisk tonesprog. Som at fornægte tyngdekraften. Jeg minder om Darmstadt, der forlangte nie erhörte Klänge– en ædel bestræbelse, der har affødt mange mesterværker, men som harmonerer dårligt med det væsentligste krav, der kan stilles til en fællessang/salme, nemlig genkendeligheden. J.A.P. Schultz sagde det ligeud: ”Den gode melodi har noget velkendt over sig”.
Per Nørgård er en stor komponist. Lad endelig hans bidrag stå. Salme- og koralbogen er også værdifulde opslagsværker, hvis man skulle have glemt, at der er noget, der hedder dansk kultur. Men når mindre ånder, der gerne vil være ”rigtige” komponister, har bidraget med salmemelodier i et hjemmelavet, modernistisk tonesprog, så er det næppe salmesangens velbefindende, der har ligget ophavsmanden på sinde.

Og når jeg nu har rettet skytset mod egne rækker:
Det var i alt for mange år god kirkemusikalsk tone blindt at rette ind efter Samfundet Dansk Kirkesang. Th. Laubs reformer og mange pragtfulde salmemelodier var et lille mirakel for dansk salmesang, men verden gik jo ikke i stå i 1922. Der har siddet for mange lydige og uselvstændige organister på orgelbænkene. Hvis ikke man vidste bedre, kunne det derfor se ud som om, Laub-bevægelsens eneste og største bedrift har været, at det lykkedes at holde Nebelongs melodi til Nu falmer skoven trindt om land ude af koralbogen. Den er (selvfølgelig) kommet med i den nye koralbog. Ligeså Guds kirkes grund alene. Disse og flere andre melodier, fx Du, som har tændt millioner af stjerner, repræsenterer naturligvis ikke det ypperste indenfor salmemelodigenren. De er dog lødige og velfungerende og lever til fulde op til de krav, der stilles til en brugbar fællessang/salme. Folkekære salmer har imidlertid forskrækket den usikre organist, der gerne ville være en ”fin” musiker. Man har dermed savet den gren over, man selv sider på. For hvis man forsøger at frarøve kirkegængerne retten til at synge salmemelodier med en jævn og ligefrem appel og samtidig pådutter dem melodier i et kedsommeligt og postuleret tonesprog, så har man selv ydet et bidrag til tingenes beklagelige tilstand. 1)

Men det er mest fortid. I dag udfører organister et forbilledligt og højt kvalificeret musikalsk arbejde. Der er også skrevet nye, gode og velfungerende melodier af danske organister, der har villet kirkesangen det bedste. Tillad mig at nævne Peter Møllers Fyldt af glæde over livets under, Erik Haumanns Du fødtes på jord og Asger Pedersens Dommer over levende og døde. Udenfor kredsen af kirkemusikere kan nævnes Klaus Brinchs Uberørt af byens travlhed, der er den eneste rytmiske sats i koralbogen, der ikke dumper i testen mht. synkoper, blå toner og tempo. Flere danske komponister kunne nævnes. Men nordmændene, med nestoren Egil Hovland i spidsen, løber af med sejren. De har leveret stribevis af originale, nye og dog særdeles sangbare og naturlige melodier.

I dag har kun de færreste et umiddelbart og indforstået kendskab til dansk kultur og kristendom. Det har ført til en sørgelig polarisering i indvandrerdebatten og gjort os usikre på hånden i mødet med muslimerne, fordi vi ingen referencer har til vores egen kultur.
Danskerne skal til at lære det hele forfra. Ingen har lært dem en eneste god salme, med mindre de har sunget i kirkekor.
Dansk kristendom hviler i meget høj grad på vores salmer. Vi har en enestående skat af musik og lyrik, dansk tro og identitet, i salmebogen.
Erik A. Nielsen har i øvrigt sagt det så godt: ”Det er svært at skændes, når man lige har sunget en god salme”.

Loyalt gengivet på kristendom.dk, kan læses her

1) I en større kirke på Sjælland, havde organisten besluttet, at Egil Hovlands dåbssalme "Fyldt af glæde over livets under" skulle afsynges uden tredie melodi-linie. Man udelod altså 3 takter tilsyneladende for at undgå gentagelsen af salmetekstens sidste linie. Den pågældende organist betroede mig oven i købet, at han syntes, at melodien således var blevet meget bedre.
______________________________________

Læs også, hvad Bo Holten siger:
”Jeg mener, der er grund til at være meget, meget pessimistisk mht. den danske musiktradition. Hverken eleverne eller deres forældre kan de danske sange, fordi fokus har ligget alle mulige andre steder. Så hverken de lærere, der underviser i dag eller forældrene har lært deres børn den sangtradition, vi har. Musikundervisning i skolerne er endt med, at klasserne sidder og synger lidt amerikanske popsange,” siger Bo Holten, der mener, at det er politikernes ansvar at sørge for at lovgive, så børnene får en undervisning, der bl.a. bygger på den danske og europæiske musiktradition.
Læs mere her