Forlaget VAKS

 

Harevænget 76 A - DK-4733 Tappernøje
mobil 20 24 49 83
send e-mail

 

Forside
Noder
Noderne på cd
Om forlagene
Kirkemusikforlaget
Jens Ramsing
Links

 

 

45 danske klaverstykker, Jens Ramsing, klaver - hør stykkerne fra noden - kr. 85,-
2003 - VAKSCD2 - bestilles hos forlaget VAKS

45 andre klaverstykker, Jens Ramsing, klaver - hør stykkerne fra noden - kr. 85,-
1999 - VAKSCD1 - bestilles hos forlaget VAKS

 

 

 

 

Se også: Kirkemusikforlaget