Kirkens hjemmeside
Kommende koncerter

                                                              Vor Frue Kirke, Vordingborg

 

 

 

 

              Kirkens orgel

 

 

 

   P.G. Andersen / Marcussen & Søn 1960
             Andersen og Bruhn 2011

 

 

Orglet i Vor Frue Kirke, Vordingborg, er bygget i 1960 af den berømte danske orgelbygger, P.G. Andersen (1904 – 1980), en af de fornemmeste repræsentanter for den såkaldte orgelbevægelse.

 

Orgelbevægelsen opstod i Tyskland omkring 1930 som en reaktion mod det orkesterimiterende instrument uden stilistisk retning. Man søgte tilbage til et orgel, der især tilgodeså den nordtyske barok, sådan som man den gang mente, at den burde klinge. Dansk orgelbygning og orgelarkitektur med P.G. Andersen i spidsen spillede således fra 1940 til 1970 en betydelig international rolle i forbindelse med udviklingen af en barokinspireret orgeltype, præget af enkelhed, mådehold, udsøgt håndværk og funktionalistisk design. P.G. Andersen er berømt for sine både klassiske og originale orgelfacader.

 

P.G. Andersen er berømt for sine orgelfacader. Vordingborg-orglet, med sin dristige asymmetri, er en af de smukkeste og mest vellykkede. (Foto: Jesper Jørgensen)

 

Vordingborg-orglet var - og er - altså et resultat af 1950’ernes klangideal. Og som sådan har det stået, mere eller mindre uændret, siden 1960.

I forbindelse med den omfattende restaurering af kirken i 2010/2011 skulle også orglet, der var præget af mange års slitage og et (for instrumentet) usundt indeklima, istandsættes. Dertil kom at det var nødvendigt at ændre på pulpiturforholdene, der var utidssvarende og i værste fald en sikkerhedsrisiko for organist og orgelbyggere. Det var derfor helt oplagt - af økonomiske og praktiske grunde - samtidig at foretage en beskeden klanglig udbygning, som i nogen grad kunne vriste orglet løs fra orgelbevægelsens "mådehold", der i dag opleves som en musikalsk spændetrøje.

 

                   

 

          Det bagudspillende værk er blevet udvidet med Celeste og forsynet med sveller. Brystværket, med den smukke ornamentering
                                                                     på bagvæggen, er uændret. (Foto: Jesper Jørgensen)

 

Orglet er udvidet med en Bordun 16’ i hovedværket og en Vox Celeste i svelleværket. Dette bagudspillende værk, der tidligere bar navnet ekkoværk, er tillige blevet forsynet med rigtige sveller, der giver bedre mulighed for at åbne og lukke, mens der spilles. Endelig er orglet blevet forsynet med et moderne, computerstyret registreringssystem, der giver mulighed for med et enkelt tryk at ændre til en ny, forudindstillet registrering.

 

                                        

                 Moderne teknologi, setzersystem med mulighed for op til 8000 forudindstillede registreringer, muliggør en
                       klanglig og dynamisk smidighed, som før savnedes. En TV-monitor sørger for, at organisten ikke længere
                        blot spiller til, men faktisk deltager i gudstjenester og kirkelige handlinger. (Foto: Jesper Jørgensen)

 

Den dybe Bordun 16’ tilfører - udover specifikke og næsten uundværlige anvendelsesmuligheder - orglet en bredere og fyldigere klang. Vox Celeste er en klassisk og charmerende stemme, der især benyttes i romantisk musik, prikken over i'et. Sammen med svellerne og det nye registreringssystem er orglet altså blevet tilføjet dybde, bredde, klanglige nuancer og en dynamisk smidighed, som før savnedes. Et relativt lille indgreb (med relativ stor virkning), der forholder sig både ydmygt og respektfuldt overfor det oprindelige P.G. Andersen-orgel - dets arkitektur og friske og lyse klang.

Talrige orgelbevægelses-orgler er i tidens løb blevet ombyggede og udvidede i takt med de musikalske fordringer. Nogle steder har man ligefrem valgt at nedtage instrumentet til fordel for et nyt, særdeles kostbart, langsigtet og omfattende orgelprojekt. I Vordingborg valgte vi den pragmatiske - og mindre kostbare - her og nu-løsning, fordi P.G. Andersen-orglet grundlæggende har kvaliteter, der er værd at bevare og bygge oven på, og fordi den enestående orgelfacade udgør så væsentlig en del af det smukke kirkerums udstråling.

Orgelprojektet blev sat i værk på foranledning af undertegnede med domorganist, Flemming Dreisig, som konsulent.
Paul Hansen / fa. Andersen & Bruun stod for ombygningen.

Tak til menighedsrådet for engageret opbakning og snarrådig beslutning.

Jens Ramsing, 2011

 


Disposition:

Hovedværk (HV):
Bordun 16’, Principal 8’, Spidsfløjte 8’, Oktav 4’, Kobbelfløjte 4’, Oktav 2’, Mixtur V, Trompet 8’

Brystværk (BV):
Gedakt 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’, Quintatøn 2’, Sesquialtera II, Scharf III, Skalmeje 8’

Svelleværk (SV):
Spidsgamba 8’, Vox Celeste 8’, Gedaktfløjte 4’, Principal 2’, Nasat 1 1/3’, Vox Humana 8’ (Cymbel I udtaget)

Pedal:
Subbas 16’, Oktav 8’, Spidsfløjte 8’, Kobbelfløjte 4’, Nathorn 2’, Fagot 16’, Trompet 8’

Koblinger:
P-HV, P-BV, HV-SV, HV-BV
Setzer-system (Langvad)